Pla de renovació dels hotels de platja obsolets

Client: Direcció de Turisme de la Generalitat de Catalunya.