Valoració de l’impacte dels grans esdeveniments esportius a la imatge de la ciutat de Barcelona

Client: Departament de Comunicació de l’Alcaldia de Barcelona.