Costa de Bahia

Valoració econòmica d’un projecte turístic de 6.400 hectàrees a la costa de Bahia (Brasil) i recerca d’un soci inversor estratègic.

Client: Prima Inveestimentos Innovadors SL.