Relatoria de màrqueting del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020

Client: Ajuntament de Barcelona, Direcció de Turisme.