Pla Estratègic de Turisme de la Comarca del Bages

Client: Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona.