Desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta a Girona i la seva demarcació

Client: Ajuntament de Girona.