Definició del nou model estratègic de l’Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya

Client: Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya.