Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2020

2012

Client: Generalitat de Catalunya (per compte de T&L Europraxis), Grup Indra.